Kontakt

Ju lutemi! Kontaktoni me telefon ose duke plotesuar email-formen e meposhteme.
street

Varrezat e Sharres, Tirane.

email

info@demajstone.com

phone

0692 099 466